Stawaj, bracie

Zgłoszenie do artykułu: Stawaj, bracie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Już z Wieży Mariackiej rozlega się hejnał

i płynie przez Kraków, przez słońce i mgłę,

i wpada do trąbki junackiej brygady,

brygady ZMP:

Stawaj, bracie, już czas, trąbka gra,

do szeregu, już czas, szkoda dnia,

chwyć za kilof i łom,

weź łopatę do rąk

i radości proporzec wznieś na maszt.

Nowa Huta – to my,

nowe miasto – to my,

więc z piosenką pod rękę naprzód marsz!

Rytm pracy codziennej z piosenką się splata

i jedną pieśń tworzą melodie te dwie –

i leci pieśń nowa, i dźwięczy w łopatach,

w łopatach ZMP:

Stawaj, bracie, już czas, trąbka gra,

na budowę, już czas, szkoda dnia.

Chwyć za kielnię i pion,

wczoraj pusto – dziś dom,

a nad domem z komina dymu kwiat.

Nowa Huta – to my,

nowe miasto – to my,

bo w nich nasze dziś serce i nasz świat![1]

Bibliografia