Zgłoszenie do artykułu: Sto lat temu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Sto lat temu

A hundred years ago

Autor słów:

Matuszak, Dariusz

Melodia:

tradycyjna

Informacje

Szanta fałowa, śpiewana na różne sposoby przez różne załogi. Różnice wynikały z tempa pracy, długości pociągnięć przy wybieraniu fałów itp. Zwrotki zależały od inwencji szantymena. Dla autora powyższego tekstu największym problemem był tytuł, jako że pierwsza zwrotka (A hundread years is a mighty long time, a hundred years was before my time) nie została przetłumaczona[2].

Bibliografia

1. Wolański, Ryszard.

2. http://czteryrefy.pl/.
Strona internetowa zespołu Cztery Refy [odczyt: 25.06.2015].