Sto uśmiechów na minutę

Zgłoszenie do artykułu: Sto uśmiechów na minutę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Czy pod górkę droga wiedzie, czy pod chmurkę,

czy na przełaj po wertepach trzeba jechać,

my szybkości nie mierzymy w kilometrach,

nie mierzymy w kilometrach, lecz w uśmiechach!

Sto uśmiechów na minutę,

przyjacielu,

sto uśmiechów i już jesteś

bliżej celu!

Sto uśmiechów na liczniku

zawsze miej,

sto uśmiechów na minutę,

nigdy mniej!

Choć przed startem ostrzegali nas dorośli,

że na drodze bardzo łatwo o wypadek,

my na pewno nie wpadniemy w żaden poślizg

i z przeszkodą sobie każdą damy radę!

Sto uśmiechów...

Sto uśmiechów i nie zwalniać na zakrętach,

bo młodości nie powstrzyma żaden zakaz,

sto uśmiechów na liczniku i pamiętaj,

naszą rzeczą jest uśmiechać się, nie płakać!

Sto uśmiechów…[1]

Bibliografia