Straż zachodniego Pomorza

Zgłoszenie do artykułu: Straż zachodniego Pomorza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

U zachodnich naszych granic

będziem mowy polskiej strzegli

my, piastowskim hasłom zawsze wierny lud.

Wystawiamy groźny szaniec

z ciał żołnierzy, co polegli,

z własnej pracy, która tutaj zdziała cud.

/Więc zakasać rękawy,

dość beztroskiej zabawy,

my musimy tu zbudować polski gmach!

Stańmy w pierwszym szeregu

na pomorskim tym brzegu,

by na beton dziś przetworzyć sypki piach./bis

Bo zachodnich naszych dziedzin.

nikt nam wyrwać nie jest w mocy,

póki tu rozbrzmiewa nasza, polska pieśń.

Wśród słowiańskich, dawnych siedzib,

po niewoli groźnej nocy

rozpuścimy znów radosną, świeżą wieść.

Więc zakasać rękawy...[1]

Bibliografia