Strzały znikąd, chłopcy stąd

Zgłoszenie do artykułu: Strzały znikąd, chłopcy stąd

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wystarczy ciało i świat

Wystarczy mały głód

Uzdrowienie narodów

Aż się ściele trup

Ryzyk fizyk metafizyk

Umieram prawie co noc

Trzecia wojna na miny

Wszyscy przeciw wszystkim

Strzały znikąd, chłopcy stąd

Strzały znikąd, chłopcy stąd

Ostatni rejs po Wiśle

Spór szkieletów o śledzia

Diabelskie nasienie

Paragon i Cegiełka

Zombie na podwórku

Chłopcy już umarli

Zighajler, Zighajler!

Duchowy rotwajler

Strzały znikąd, chłopcy stąd

Strzały znikąd, chłopcy stąd

Ryzyk fizyk metafizyk

Ryzyk fizyk metafizyk

Ryzyk fizyk metafizyk

Ryzyk fizyk metafizyk

Himilsbach Jugend

Czarne podniebienie

Dziewczyny bez chłopaków

Chłopcy ciągle w piekle

Podobno nie ma tu nic

Co możesz w zamian mi dać

Drzewko na horyzoncie

Głupota Przepowiadania

Strzały znikąd, chłopcy stąd

Strzały znikąd, chłopcy stąd

Strzały znikąd, chłopcy stąd

Strzały znikąd, chłopcy stąd[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.armia.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Armia [odczyt: 27.01.2010].