Zgłoszenie do artykułu: Sweet Mary

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Sweet Mary

Gdy pułk nasz staje do apelu

Rose Mary

Autor słów:

nieznany

Melodia:

angielska

Informacje

Polska wersja starej angielskiej piosenki żołnierskiej, pochodząca z czasów pierwszej wojny światowej. W okresie międzywojennym znano ją pt. Gdy pułk nasz staje do apelu. W latach ostatniej wojny szczególną popularnością cieszyła się wśród żołnierzy jednostek polskich w Szkocji. Rozpowszechniła się również w kraju, w oddziałach partyzanckich jako Rose Mary. W niektórych rejonach dopisywano nowe zwrotki, jak np. na Zamojszczyźnie. W Kieleckiem zamiast „kiedy stena mi wkładasz na szyję” śpiewano „gdy medalik mi wkładasz na szyję”. Drukowano ją m. in. w Pieśniach polskich wydanych w Brunszwiku w 1945 roku (por. wersja 1).

Jedna z wersji Sweet Mary, śpiewana w oddziałach partyzanckich na terenie całego okupowanego kraju. Tekst uległ niewielkim zmianom, natomiast zdecydowanie zmieniony został układ muzyczny piosenki (por. wersja 2)[1].

Bibliografia