Zgłoszenie do artykułu: Świat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tak bardzo zmienił się świat, że poznać go nie można,

bo własny ogon zjadł i kręci się jak wąż.

Ja nie ustąpię i ile sił będę walczył, będę się bił

i nie ulegnę aż do końca, bo to rzecz niedobra.

Tak bardzo zmienił się świat, bo zmienia się rzecz każda.

Kto zgadnie, czy to żart, czy sprawa jest poważna?

Nie ustąpię i ile sił będę walczył, będę się bił

i nie ulegnę aż do końca, bo to rzecz niedobra.

Tak bardzo zmienił się świat, że mieści się w dwóch dłoniach.

A to dopiero start i droga nieskończona.

Nie ustąpię i ile sił będę walczył, będę się bił

i nie popuszczę aż do końca, bo to rzecz niedobra.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.elektrycznegitary.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Elektryczne Gitary [odczyt: 25.10.2013].