Światła portu

Zgłoszenie do artykułu: Światła portu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Światła portu

Portlights

Autor słów:

Murfitt, John
Autor słów oryginalnych.

Ozaist, Jerzy
Autor słów w języku polskim.

Informacje

Utwór z repertuaru zespołu Spindrift usłyszany po raz pierwszy na wyspie Wight podczas naszego rejsu do Anglii w 1993 r. na s/y „Henryk Rutkowski”. Z wielkim zaangażowaniem i bardzo sugestywnie śpiewał go wtedy żyjący jeszcze John Murfitt – przyjaciel naszego przyjaciela – Kena Stephensa. Po latach Jurek O. przypomniał sobie to wydarzenie i własne wrażenia z tego niezapomnianego rejsu. Skojarzenia z Johnem, domniemanym autorem tej przepięknej ballady nie są przypadkowe[1].

Bibliografia

1. 

http://czteryrefy.pl/.
Strona internetowa zespołu Cztery Refy [odczyt: 25.06.2015].