Synowie ludowi ruszyli w bój

Zgłoszenie do artykułu: Synowie ludowi ruszyli w bój

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Synowie ludowi ruszyli w bój

Autor słów:

Szymański, Edward

Data powstania:

1944

Informacje

Tekst został nadesłany przez Władysława Adamiak w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”.

Muzyka utworu to melodia marsza żałobnego, nie tego jednak, który towarzyszył w okresie międzywojennym pogrzebom osób związanych z władzą i służbą państwową. Jest to proletariacki marsz żałobny. Tworzył się w latach poprzedzających wybuch Wielkiej Rewolucji Październikowej, a w Polsce otrzymał tekst tłumaczony z rosyjskiego: „Polegliście w walce na życie i śmierć, a wiodła was miłość do ludu” (zob.: Polskie pieśni rewolucyjne, s. 53–54)[1].

Bibliografia