Zgłoszenie do artykułu: Szał

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Mam niezłą myśl

A czemu by nie?

Choć raz się otworzyć

Wycisz swój intelekt

Dla informacji– nieee!

Niech cię ogarnie

Ogarnie cię

Ogarnie cię Szał–

Dziki szał

Szał–gdybyś tylko chciał

Tak niesforną kocham być

Przyznaję się to żaden wstyd

Rozpiera mnie energia

Nie zatrzymuj mnie

Bo nie zatrzymasz mnie!

Już mnie ogarnął

Ogarnął mnie

Ogarnął mnie Szał–

Dziki szał

Szał–gdybyś tylko chciał[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://edytabartosiewicz.net/
Oficjalna strona internetowa Edyty Bartosiewicz [odczyt: 31.10.2015].

3. 

http://www.polskirock.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 31.10.2015].