Szły se panny gościeńcem

Zgłoszenie do artykułu: Szły se panny gościeńcem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Szły se panny gościeńcem,

recepisa hop,

szły se panny gościeńcem,

spotkały się z młodzieńcem,

recepisa hop, peleryny mom.

Gdzież wy, panny, idziecie,

recepisa hop,

gdzież wy, panny, idziecie,

która mojom będziecie,

recepisa hop, peleryny mom.

Miały nózki jak panie,

recepisa hop,

miały nózki jak panie,

troski krzywe jak sanie,

recepisa hop, peleryny mom.

Jedny było Agata,

recepisa hop,

drugi było Maryna,

heska(1) sobie dziewczyna,

recepisa hop, peleryny mom.[1], [2]


(1) heska – urodziwa

Bibliografia

1. 

Poźniak, Włodzimierz, Piosenki z krakowskiego, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1955, s. 49, 50.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Źródło piosenki: Zagórzany, pow. Myślenice. W związku ze zmianami w administracyjnym podziale kraju istnieje możliwość dezaktualizacji informacji.

2. 

http://www.ispan.pl
Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk; wykonawca: Maria Natonek; data zapisu: 03.03.1951 [odczyt: 20.05.2009].