Zgłoszenie do artykułu: Szumi las

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Szumi las

Autor słów:

Klementyn[1]

Autor muzyki:

Markowski, Andrzej[1]

Data powstania:

listopad 1943

Informacje

Wprawdzie piosenka narodziła się w Warszawie i była chętnie śpiewana przez powstańców w 1944 roku, to jednak można ją uważać za utwór partyzancki. Dzięki nutom, które zreprodukowano jeszcze w 1943 roku w Lublinie, szybko rozprzestrzeniła się po Lubelszczyźnie, Mazowszu, a nawet Krakowskiem. Dotarła również na Kielecczyznę. Prócz tego sam kompozytor upowszechniał ją na licznych koncertach konspiracyjnych w Warszawie, które odbywały się m. in. w mieszkaniu pp. Dybowskich przy ul. Chopina i u p. Świderskich przy ul. Mazowieckiej. Po powstaniu, w którym brał udział jako żołnierz grupy specjalnej, zakładającej linie telefoniczne w kanałach dla nawiązania łączności pomiędzy gen. „Monterem” a kwaterą płk. „Radosława”, został wywieziony do obozu jeńców wojennych w Lamsdorf i Murnau. Wraz z bratem Janem ps. „Krzysztof” (twórcą Marsza Mokotowa) uczestniczył tam w życiu kulturalnym, organizował koncerty i komponował nowe piosenki. Tam także prezentował przed jeniecką widownią Szumi las. Wówczas jeden egzemplarz nut, napisanych przez siebie w obozie w 1944 roku, dedykował mjr. Stanisławowi Jasińskiemu[1].

Bibliografia