Tak mało trzeba mi

Zgłoszenie do artykułu: Tak mało trzeba mi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdy ścichnie już ostatnie z wszystkich słów

biały ptak jak szept na ustach cicho drży,

leć ptaku, leć, niech wiatr uniesie cię

popłyń poprzez sen,

bądź jak zmierzch, jak noc, jak dzień.

Wiele nie trzeba mi -

wystarczy, co się śni

jedno z tych spojrzeń

które już nie daje zasnąć.

Tak mało trzeba mi -

kilka szalonych chwil,

to tak niewiele musi być

by nie móc zasnąć,

by trwać, by śnić.

Gdy ścichnie już ostatnie z wszystkich słów

cisza wokół mnie znów twoje imię ma.

Sen odszedł gdzieś i w świt zaplątał się,

w oczach znowu mam pierwszy promień,

pierwszy cień.

Wiele nie trzeba mi...[1]

Bibliografia