Zgłoszenie do artykułu: Taki pejzaż

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Psy kulawe

stroją drogi

diabeł dziewkom

plącze nogi

ptaki drzewom

kwiaty czernią

po marzeniach

trupy biegną

taki pejzaż

taki pejzaż

rzadko zbrodniarz

łzą zapłacze

ślepy żebrak

znajdzie pracę

bosy rycerz

laur

taki pejzaż

taki pejzaż

wiatry sieją

sosny krzywe

nieprzydatne

a prawdziwe

głupek piosnkę

z nich wygładzi

snem napoi

gwiazdkę zdradzi

będzie pejzaż

śpiewny rzewny

taki pejzaż

taki pejzaż[1]

Bibliografia

1. 

http://demarczyk.pl/wp/taki-pejzaz/
Oficjalna strona internetowa Ewy Demarczyk [odczyt: 28.12.2021].