Zgłoszenie do artykułu: Taki pejzaż

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (5)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Demarczyk Ewa

Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego

Polskie Nagrania Muza

1967

LP

Demarczyk Ewa

Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego

Polskie Nagrania Muza

1999

CD

Demarczyk Ewa

Live

Wifon

1982

LP

Demarczyk Ewa

Live

Wifon

1992

CD

Warska Wanda

Piosenki z piwnicy

Polskie Radio SA

2004

CD

Bibliografia

1. 

http://demarczyk.pl/wp/taki-pejzaz/
Oficjalna strona internetowa Ewy Demarczyk [odczyt: 28.12.2021].