Tam, gdzie byłem

Zgłoszenie do artykułu: Tam, gdzie byłem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tam, gdzie byłem –

wydmy piaszczyste.

Tam, gdzie byłem –

jałowce rosły.

Tam, gdzie byłem –

mewy nad Wisłą.

Tam, gdzie byłem –

sosny.

Po drogach, bezdrożach,

polami i szosą,

przed siebie, przed siebie,

gdzie oczy poniosą.

Tam, gdzie byłem –

ciepłe wieczory.

Tam, gdzie byłem –

był żabi koncert.

Tam, gdzie byłem –

świt nad jeziorem.

Tam, gdzie byłem –

słońce!

Słońce, słońce, słońce![1]

Bibliografia

1. 

Nasze piosenki, s. 436, 437.