Tam, gdzie zaułek...

Zgłoszenie do artykułu: Tam, gdzie zaułek...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Z niejednegośmy pieca

jedli chleb na wojence,

śnieg nam świecił jak świeca,

kolba tliła się w ręce,

szła po stepie kostucha

i patrzyła nam w twarz,

i szeptała do ucha,

że nie dojdzie nikt z nas.

Tam, gdzie zaułek pełen jaskółek

i gdzie przed domem zielony klon,

tam, gdzie w turkocie

kiwa się w słocie

siwy dorożkarz i siwy koń,

gdzie stary zegar

godzin przestrzega,

tam, gdzie nas nie ma,

gdzie jesteś ty –

siedzisz przy stole,

liczysz w mozole

lata daremne jak łzy, jak łzy.

Step nam zniknął przed laty,

zgasła świeca ze śniegu,

milczą nasze armaty,

lecz my trwamy w szeregu,

aby nigdy kostucha

nie patrzyła nam w twarz,

nie szeptała do ucha,

że nie dojdzie nikt z nas.

Tam, gdzie zaułek...[1]

Bibliografia