Tam, na łące, na zielonej

Zgłoszenie do artykułu: Tam, na łące, na zielonej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tam, na łące, na zielonej,/bis

Przy studzience cembrowanej./bis

Wy, panienki, co płaczecie,/bis

Rozpęka się wasze serce./bis

Rozpęka się na dwie kusze,/bis

Że się chłopcy rąbać muszą./bis

Rąbią, rąbią szabelkami,/bis

Krew się leje strumieniami./bis

A gdzie ta krew spływać będzie,/bis

Biała róża kwitnąć będzie./bis

Wracają chłopcy z wojenki,/bis

Nie każden do swej panienki./bis

A niejedna to nierada,/bis

Że po wojnie weźmie dziada./bis

A dziad będzie chleba prosić,/bis

Ona musi torby nosić./bis[1]

Bibliografia

1. 

Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 164, 165.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.