Tańczący kapelusz

Zgłoszenie do artykułu: Tańczący kapelusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Tańczący kapelusz

Autor słów:

Kubiak, Tadeusz

Autor muzyki:

Szaliński, Antoni

Informacje

Propozycja zabawy:

Do zabawy należy przygotować kapelusz zrobiony z kartonu.

Dzieci dobrane parami, chłopiec z dziewczynką, siadają w dużym kole na podłodze i śpiewają piosenkę. Do środka koła zostaje wybrana para dzieci, która tańczy walca. Tańczący chłopiec ma na głowie kapelusz.

W dowolnym momencie piosenki nauczycielka daje sygnał (słowny, np.: „zmiana” lub głośny dźwięk instrumentu) do zmiany tańczących. Chłopiec zdejmuje kapelusz, wkłada go na głowę któremuś z siedzących na podłodze kolegów i siada obok wraz z partnerką.

Nowy tancerz wstaje, kłania się swojej dziewczynce i tańczy z nią dalej walca w środku koła.

Zmiany tańczących powinny następować co najmniej co 8 taktów[1].

Bibliografia