Tańczący z czasem

Zgłoszenie do artykułu: Tańczący z czasem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Między niebem a murem

zawieszony jak ptak

między strachem a nocą

zanurzony we łzach

zapatrzony tak w bliską dal

odrzuca stary ból

zanurzony w odeszły czas

ostatni wielki król

idzie, idzie, idzie tu

tańczący z czasem

czy widziałeś go?

płynie, płynie, płynie tam

tańczący błazen

czy powitasz go?

kiedyś błądził po drogach

zagubiony pośród gór

szukał podków w błocie

i uciekał od psów

teraz milczy, gdy słyszy krzyk

milionów czarnych kół

jego tańca nie widzi nikt

zbyt szybko żyje tłum

idzie, idzie, idzie tu

tańczący z czasem

czy widziałeś go?

płynie, płynie, płynie tam

tańczący błazen

czy powitasz go?

idzie, idzie, idzie drogą

tańczący błazen

czy powitasz go?

tańczy, tańczy, tańczy sam

na nocnym niebie

czy widziałeś go?[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 25.12.2015].