Zgłoszenie do artykułu: To ty słodka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

To ty słodka jak miód

To ty pieściłaµ uszko me

Lecz przecież wiesz, że na gitarze gram

Po każdym koncercie 100 panienek mam

Więc cóż, ze swym losem pogódź się

To ty miękka jak puch

To ty misiu mówiłaś mi

Lecz przecież wiesz, że na gitarze gram

Po każdym koncercie 100 panienek mam

Więc cóż, ze swym losem pogódź się

To ty śliczna jak kwiat

To ty głaskałaś mnie pod sztorc

Lecz przecież wiesz, że na gitarze gram

Po każdym koncercie 100 panienek mam

Więc cóż, ze swym losem pogódź się[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.shakindudi.pl/
Strona internetowa zespołu Shakin’ Dudi Orchestra [odczyt: 30.03.2016].