Tobie Boże jedyny

Zgłoszenie do artykułu: Tobie Boże jedyny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

W Tobie – nasze wszystkie nadzieje

W Tobie – nasza Droga i Cel

W Tobie – Nasze Życie i Prawda która trwa

Która życiu nadaje sens

Z Tobą – świat budować pragniemy

Z Tobą – naszych dni ciężar nieść

Z Tobą – nawet drogą niełatwą chcemy iść

Aby życiem oddać Ci cześć

To Ty stworzyłeś świat

Ty rzekłeś: Światło ma się stać!

To Ty oplotłeś niebo siecią gwiazd

To Ty stworzyłeś nas

By swej Dobroci wyraz dać

By Miłości Hymn rozbrzmiewał wiecznie w nas

Tobie – nasze myśli i  słowa

Tobie – i pragnienia i  sny

Tobie – naszą wolność w niewolę chcemy dać

Bo dla Ciebie pragniemy żyć

Tobie – nasz codzienny wysiłek

Tobie – naszą pracę i trud

Tobie – dni zmęczone i  noce... – te bez snu

Dziś składamy u Twoich stóp

To Ty by zbawić świat

Człowiekiem stałeś się jak my

To Ty swym życiem przykład dałeś nam

To Ty wskazałeś nam

Drogę po której mamy iść

Aby trafić do Królestwa Twego Bram

Tobie – nasze wszelkie zmartwienia

Tobie – i cierpienia i łzy

Tobie – siwe włosy i  trud podeszłych lat

Złożyć chcemy w ofierze dziś

Tobie – wszystkie nasze rodziny

Tobie – nasze miasta i wsie

Tobie – Tobie Boże Jedyny

Oddajemy w opiekę się[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.gangmarcela.pl
Oficjalna strona internetowa zespołu Gang Marcela [odczyt: 14.12.2015].