Tramwajem na Hawaje

Zgłoszenie do artykułu: Tramwajem na Hawaje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Mijamy się nad ranem


Przy twoich drzwiach

Jak zawsze w kołnierz chowasz twarz

Bez żadnych niespodzianek


Ucieka czas

A my wciąż obcy sobie tak

Ty jesteś sam, ja sama

I w tym jest rzecz


By wreszcie przerwać dramat ten.Tramwajem na Hawaje


Dzisiaj zabierz mnie


Po szynach niech maszyna mknie

W bikini rejs do Gdyni


Byle dalej stąd


Może tam znajdziemy kąt.

Zostawmy to


Banalne tło


W notesie skreślimy jesień złą


Poczujmy wiatr

Okryjmy świat


Nie dajmy, żeby znów nam zbladł.

Mijamy się jak zwykle


Przy twoich drzwiach

Nie widzisz że ci daję znak


Zupełnie już przywykłeś


Do czterech ścian

Ja jednak wciąż nadzieję mam

Ty jesteś sam, ja sama

I w tym jest rzecz

By wreszcie przerwać dramat ten.

Tramwajem na Hawaje


Porwij dzisiaj mnie


Po szynach niech maszyna mknie


W bikini rejs do Gdyni

Byle dalej stąd


Może tam znajdziemy port.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://halinabenedyk.pl/
Oficjalna strona internetowa Haliny Benedyk [odczyt: 11.11.2015].

3. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 11.11.2015].