Zgłoszenie do artykułu: Tu, nad Odrą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tu znad bałtyckiej toni

bursztynu skarb wożono.

Tu kiedyś na Psim Polu

pobity został wróg.

Tu stanął słup graniczny

i ziemię wyzwoloną

objęły polskie ręce,

przeorał polski pług.

Wśród zieleni majowej,

takiej, jak wtedy wiosną,

idą młodych szeregi,

mocno dźwięczy ich krok.

Niosą przyszłość tym ziemiom,

z których sami wyrośli,

niosą uśmiech i radość,

niosą siłę swych rąk.

Niosą przyszłość tym ziemiom,

z których sami wyrośli,

niosą radość i siłę swych rąk.

Już dawno zgasły noce

znaczone pożarami,

a tylko w wodzie skrzy się

mozaika lamp i gwiazd.

W ich świetle spacerują

parami zakochani

i ponad Odrą płynie

ku morzu wolny wiatr.

Wśród zieleni majowej...[1]

Bibliografia