Ty coś najdroższe na tym świecie...

Zgłoszenie do artykułu: Ty coś najdroższe na tym świecie...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ty coś najdroższe na tym świecie

O Ty którego Boskie Dziecię,

W Twej pieczy skarby niebios miał

Jezus najsłodszy, Ojcem zwał.

Józefie święty, z niebios chwały

Ciebie dziś wzywa kościół cały

Promyk pociechy ziemi rzuć

Litośne oczy ku nam zwróć./bis

Ty, coś ocalił Dziecię Boże,

Gdy Mu Heroda groził miecz.

Twoja opieka wszytko może.

Wrogów Kościoła odmieć precz!

Oblubienicę Chrystusową

Widzisz, jak okrył smutku cień,

Rozpleć koronę Jej cierniową,

Przyśpiesz tryumfu jasny dzień!/bis

Józefie! Ciebie Bóg wysłucha,

Za nami Swoją prośbę wznieś.

W synach Kościoła ożyw ducha.

Wiarę, nadzieję w sercach wskrześ.

Ratuj nas biednych, wśród niedoli,

Jezusa, Maryi miłość daj,

A nawet w nędzy, co tak boli,

Biednym pielgrzymom błyśnie raj!/bis[1]

Bibliografia