Zgłoszenie do artykułu: Ukrainiec

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Hej, latawce, hej, sokoły,

droga niedaleka,

tam wypoczniem z przyjacioły,

tam radość nas czeka.

Czeka matka, dumkę goni,

wypłakała oczy

hej, sokoły, prędzej do niej,

bo serce wyskoczy!

I ty dzwonku, mój skowronku!

I ty tęsknisz pewnie,

że tak dźwięczysz, że tak jęczysz,

że tak płaczesz rzewnie,

och jam także żegnał matkę,

znam te jęki wieszcze,

dziś powitam, dziś mateczkę

kochaną popieszczę.

Dzwonek jęczy, znowu słyszę szum dnieprowej fali,

tam mnie matka ukołysze, hej sokoły dalej!

Hejże wichrem orle dzieci, hulaj krwi stepowa!

o, już widzę krzyż, co świeci na wieżach Kijowa.[1]

Bibliografia

1. 

Adamski Walerjan, Polski śpiewnik narodowy z melodiami, wyd. 2, Poznań, Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha, 1919, s. 88, 89.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.