Zgłoszenie do artykułu: Usta milczą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Usta milczą, Dusza śpiewa: Kochaj mnie!

Usta milczą, Pieśń rozbrzmiewa: Kochaj mnie!

Wszystko zda się koło

Twą miłością tchnie.

Wszystko śpiewa mi że ty kochasz mnie.

Ta pieśń to duszy głos,

Ta pieśń to serca głos!

Więc przemów pieśnią tą,

Odpowiem wnet: ja jestem twą!

Chociaż usta milczą wciąż,

Ty głosie serca z pieśnią dąż,

Opiewaj miłość mą!

Tak miłość mą.

Wszystko zda się w koło,

Tą miłością tchnie,

Wszystko śpiewa mi,

że ty kochasz mnie![2]

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.