W kieleckim lesie

Zgłoszenie do artykułu: W kieleckim lesie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

W kieleckim lesie

W lubelskim lesie

W siedleckim lesie

W strzeleckim lesie

W żywieckim lesie

Autor słów:

nieznany

Autor muzyki:

nieznany

Informacje

Pierwszy wariant tekstu został nadesłany przez Jerzego Gonciarza w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Podobne strofy przekazali także Bogdana Dolata oraz Tadeusz Kruczek. Według informatorów, piosenkę śpiewano w Kątach Trzebuskich na Rzeszowszczyźnie w latach 1955–1956. Wersję drugą słów udostępnił Edward Koćma. Trzeci wariant tekstu pojawił się w publikacji Z pieśnią i karabinem dzięki Lechowi Stasiakowi. Informatorką uczestnika była Józefa Bendziak, nauczycielka zamieszkała w Świdnicy. Utwór wykonywano na Lubelszczyźnie, przede wszystkim w oddziale im. Tadeusza Kościuszki, którego dowódcą był Grzegorz Korczyński, ps. „Grzegorz”. Formacja ta została zaskoczona napadem Niemców. Stoczono bitwę, w wyniku której zginęło wielu partyzantów, stąd narodziła się pieśń o poległym żołnierzu. Czwarta wersja to zgłoszenie konkursowe Stanisława Żelaznego. Według niego, piosenkę śpiewała młodzież w okresie okupacji w regionie Lubelskim, w powiecie Łuków, Puławy, Radzyń Podlaski. Piąty wariant słów został nadesłany przez Halinę Łańską, która zwrotki poznała z przekazu swojej mamy. Szósty wariant przekazała Genowefa Karcz, według której utwór śpiewany był przez partyzantów w okolicy Rzeplina w powiecie Olkusz. Siódmą wersję upowszechnił Józef Miesiączek[1].

Bibliografia