Warczą motory

Zgłoszenie do artykułu: Warczą motory

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Warczą motory na Dnieprostroju,

Sztandar powiewa czerwony,

/A na zachodzie idą do boju

Proletariuszy miliony./bis

Prężą się w pracy szturm-brygadierzy(1),

Mięśnie napięte jak struny,

/Na barykadach walczą pionierzy

Giną za sprawę komuny./bis

Marsz szturm-brygado, walcz barykado,

Rok siedemnasty nas zbratał.

/Hej, komuniści, zwartą gromadą

Naprzód na zdobycie świata./bis

Naprzód do boju zwartą gromadą,

Nic nas rozdzielić nie zdoła,

/Wytęż swe siły zewrzyj szeregi,

Zew rewolucji nas woła./bis[1]


(1) szturm-brygadierzy – brygady współzawodników pracy w Związku Radzieckim.