Wciąż przed siebie

Zgłoszenie do artykułu: Wciąż przed siebie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Przez most

i na wprost

rzeki biegiem,

przez las

jakiś czas

wciąż przed siebie.

Choć już

tyle dróg

poza nami,

wciąż nowy

mamy przed sobą

świat.

Pod niebem spokojnym

bez chmur,

w słoneczny świat

nowych szukamy dróg.

Jak jest

wszędzie tam,

gdzie nas nie ma?

Bo wciąż

wokół nas

coś się zmienia,

bo czas

mknie jak wiatr

bez wytchnienia.

Co słychać

wszędzie, gdzie nie ma

nas.[1], [2], [3]

Bibliografia

1. 

Niedźwiecki Jerzy, Nasze piosenki, Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1983, s. 393–395.

2. 

Hej w góry, w góry: piosenki o górach i włóczędze: śpiewnik studencki, Wrocław, 1991, s. 26, 27.

3. 

„Co tydzień przebój!”, „Na Przełaj” nr 47/1964, RSW „Prasa”, Warszawa 1964.
Korespondencja elektroniczna z dnia 27.09.2021 r.