Wiatr nad Pirinem

Zgłoszenie do artykułu: Wiatr nad Pirinem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Chcę Wam dziś opowiedzieć bajkę o Pirinie(1)

Gdy na dworze ludzi cienie ścina mróz

A tam szerokie, zielone doliny

Na szczytach słychać wiatru szum

 Wieje wiatr, wieje wiatr nad Wichrenem

 Wieje wiatr, wieje wiatr nad Dżengałem

 Choć tutaj tylko trawa i kamienie

 Tu pozostało serce całe

Na świat zamknąłem oczy i patrzę na szczyty

Białe marmury odbiły oczu blask

Nade mną Wichren znów chmura spowity

W Dżengał piorunu bije trzask

 Wieje...

Czy kiedyś jeszcze powrócę w mój Pirin

Zanurzę w stawie rozpaloną twarz

Im dalej jestem, tym lepiej czuję

Na twarzy znad Wichrenu wiatr

 Wieje...[1]


(1) Pirin to grupa górska w południowo-zachodniej Bułgarii, najwyższym szczytem jest Wichren (2915 m n.p.m.).

Bibliografia