Więc pijmy zdrowie

Zgłoszenie do artykułu: Więc pijmy zdrowie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Więc pijmy zdrowie, szwoleżerowie,

Niech smutki zginą w rozbitym szkle,

Gdy nas nie będzie, nikt się nie dowie,

Czy dobrze było nam, czy źle.

A gdy cię rzuci luba dziewczyna,

To nie rozpaczaj i nie roń łez,

Lecz z kolegami napij się wina,

A wszystkie smutki pójdą precz.

Szare mundury, złote obszycia,

Ach, jak to wszystko przepięknie lśni,

Lecz co jest na dnie w sercu ukryte,

Tego nie będzie wiedział nikt.[1]

Bibliografia