Wieczór na dworcu w Kansas City

Zgłoszenie do artykułu: Wieczór na dworcu w Kansas City

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Siedzę na dworcu w Cansas City

i smutek mi ozdabia twarz.

Tak sobie myślę. Bracie, czy ty

też takie stany czasem masz.

Siedzisz na dworcu w Cansas City

i zamiast zwiedzać to i sio

wzdychasz do panny lub kobity

i kombinujesz Bóg wie co.

A zegar stanął jak wryty,

a rybom kurzy się z głów.

To wieczór na Cansas City

i księżyc rusza na łów.

Mówią, że miasto Cansas City

dziś liczy ponad milion dusz

i rzadko kto tu słomą kryty,

w pedetach małpy, mak i plusz.

Lecz chociaż miasto Cansas City

wyszło pomyślnie z wielu prób,

do ciebie wracam sławy syty

być sznurowadłem u twych stóp,

być sznurowadłem u twych stóp.[2]