Wieczorny przegląd moich myśli

Zgłoszenie do artykułu: Wieczorny przegląd moich myśli

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Zastanawiam się od wczoraj

Od myślenia aż mnie boli mózg.

Kto ma rację w różnych sporach.

Tyle sądów ile piór i ust.

W oczy strzela telewizja,

Albo niezbyt fabularny film.

Nikt do blędów się nie przyzna

I do prawdy się nie spieszy nikt.

Czy to moje mysli są,

Czy mnie chroni własny dom.

Co mi wolno czego nie

Jak życ by nie skurwić się.

Chłodem szyby gaszą ból

Patrzę na kamienny mur.

Kiedyś runę z okna w dół

Ale czy to prawda?

Wszystko dzisiaj takie względne

Racje wyższe od moralnych prawd.

Jedno jest od dawna pewne

Dla bogatych zbudowano świat.

Nie dla biednych jest ten lepszy świat.

Czy się dziś zarobić da

Na pół luxus mego ja.

Na rozrzutność własnych zdań.

I na milość kilku pań

Czy to ja się zwierzam Wam

Czy to tylko cisza gra

Jestem tu zupełnie sam

Ale czy to prawda?

Oto człowiek numer jeden

Zrobi ze mną, to co będzie chciał.

Sprawiedliwość czeka w niebie

A ja tylko jedno życie mam

A ja tylko jedno życie mam

A jedno, jedno życie mam

Czy to ja sie zwierzam Wam

Czy to tylko cisza gra

Jestem tu zupełnie sam

Ale czy to prawda?[3]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.kppg.waw.pl/.
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 07.06.2015].

3. 

http://www.perfect.art.pl/.
Oficjalna strona zespołu Perfect [odczyt: 04.07.2015].