Zgłoszenie do artykułu: Wielki koniec

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gotowi – otwarty luk

bomba – poszła w dół

upadła – wielki grzyb

płomienie – ten świat już był

chaos – groza i śmierć

ruiny domy walą się

wielki koniec – krew i łzy

promieniowanie dym i mgły

wielki koniec

wielki koniec

wielki koniec

zbliża się

wielki koniec

wielki koniec

wielki koniec

zbliża się

w tym miejscu – był nasz świat

punkt zero – w drodze do gwiazd

zbiorowy grób – pamiątką jest

po dużych dzieciach – lubiących śmierć

popiół i zwały gruzu

wielki koniec – domy walą się

Arka Noego – nie nadpłynie nie

tu mieszkał człowiek – jego czas skończył się

wielki koniec

wielki koniec

wielki koniec

zbliża się

wielki koniec

wielki koniec

wielki koniec

zbliża się.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 14.12.2015].