Wiesz ty co...

Zgłoszenie do artykułu: Wiesz ty co...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wiesz ty co, mój kochany, wiesz ty co?

Śmiej się wciąż, choćby nie wiem, jak ci szło.

Czy masz więcej, czy masz mniej,

ty się całe życie śmiej!

Śmiech to skarb, zapamiętaj sobie to!

W sercu zawsze noś pogodę,

miej rozpromienioną twarz,

nie udało ci się w środę,

to przed sobą czwartek jeszcze masz.

Choćbyś miał spaść ze szczytu aż na dno,

choćby ci jak po grudzie wszystko szło,

ty uśmiechnij się i wierz,

że zdobędziesz to, co chcesz!

Zawsze wierz – zapamiętaj sobie to!

W sercu...

Kiedy ktoś najgoręcej czegoś chce,

wtedy los, jak na złość, powiada „nie!”

Ty się jemu w oczy śmiej,

przez ten śmiech ci będzie lżej,

śmiech to skarb, zapamiętaj sobie to!

W sercu...

Wiesz ty co, mój kochany, wiesz ty co?

Śmiej się wciąż, choćby nie wiem, jak ci szło.

Czy masz więcej, czy masz mniej,

ty się całe życie śmiej!

Śmiech to skarb, zapamiętaj sobie to![1]

Bibliografia