Witaj Ojcze ukochany...

Zgłoszenie do artykułu: Witaj Ojcze ukochany...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Witaj Ojcze ukochany,

Co zdobisz Serafów chór,

Ty Jezusa nosisz Rany,

Tyś świętości dla nas wzór;

Pobłogosław Twoje dzieci,

Pociągnij na drogę Twą,

Niech się miłość w nas roznieci,

Niech ogarnie mocą swą.

Ojcze! Niech za Twym przykładem

Wszystkiem dla nas będzie Bóg,

Niech idziemy Twoim śladem

Wśród wygnańczych ziemi dróg!

W sercu naszem niech nosimy

Znamię Jezusowych Ran;

Ojcze, łaski tej prosimy,

Niech nam jej użyczy Pan!

Niech w ubóstwie i pokorze

Trwamy przez ten ziemski czas.

Aż wieczności błysną zorze,

Aż Bóg z Tobą złączy nas.

O Franciszku! Możny w niebie

U Jezusa, Maryi stóp,

Twoje dzieci proszą Ciebie:

Dla nas wszystkich miejsce zrób![1]

Bibliografia

1. 

Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, s. 289, 290.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. Tekst pochodzi ze śpiewnika Klonowskiego.