Witaj krynico dobra wszelakiego...

Zgłoszenie do artykułu: Witaj krynico dobra wszelakiego...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Witaj krynico dobra wszelakiego,

Najmilsza Rano Serca Pana mego,

/Rozpal oziębłe serce me miłością,

I napełnij je niebiańską słodkością./bis

Sprawże, ażebym w tem wygnaniu świata,

W Tobie zostawał przez me wszystkie lata,

/Serce Jezusa włócznią przebodzone

Niechaj przy śmierci w Tobie mam obronę./bis

O Rano święta, Rano uwielbiona,

Bądźże na wieki od nas pochwalona;

/A przez wylaną dla mnie krew i wodę,

Daj w utrapieniu pomoc i ochłodę./bis

Posilaj tą krwią w siłach zemdlonego,

A wodą obmyj grzechem zmazanego,

/Ażebym nie wpadł kiedy piekielnemu

W paszczękę srogą smokowi strasznemu./bis

Rano najsłodsza Serca Pana mego,

Źródło miłości i dobra wszelkiego,

/Zalej czyśćcowe ognie krwi potokiem

Uszczęśliw duszę chwały Twej widokiem./bis

Błogosław wszystkim, którzy Cię miłują,

Którzy Twe Serce wsławiać usiłują,

/Zawrzyj ich wszystkich, najłaskawszy Panie,

W otwartej Serca Najsłodszego ranie./bis

A ja przed Tobą dziś to obiecuję,

„Kochać Cię będę!” I to zapisuję

/Na sercu mojem, nie chcąc nic inszego

W niebie, na ziemi prócz Ciebie samego./bis

Odbierz mi wszystko, co mam przyjemnego,

I karz na świecie; dość szczęścia mojego.

/Gdy mi dasz serce pełne Twej miłości.

Nadto nie żądam lepszej pomyślności./bis

O to Cię tylko proszę Boga mego,

Mnie nie oddalaj od Serca Twojego,

/W Niem me dziedzictwo, w Niem moje mieszkanie.

W Niem moja ufność, w Niem moje kochanie./bis

Dusza w mem ciele zawsze tęskni sobie,

Pragnąc być wolną, pragnie spocząć w Tobie.

/Przytul więc Jezu mnie do Serca Twego,

W Niem żyć i umrzeć pragnę z serca mego./bis[1]

Bibliografia