Zgłoszenie do artykułu: Woalka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdy przez woalkę bladą spoglądam

to sam nie wierzę, że byłaś ze mną…

nawet słów nie pojmuję, wiesz?

które do mnie mówisz tak gorzko

choć marzenia spełniły się

ja odbieram je tak jak clowna – na słodko

głuchonieme serca szalone

z boku patrzę na nie i widzę

że nie pragną się wcale oboje – wolą ciszę…

załzawione rzucone w górę

zatrzymane, nie wiem dlaczego?

takie szczere, związane sznurem

własnym ego!

i tak za tobą przewracać chcę

znów kolejną łódkę z papieru

a na głowę z papieru zrób mi… kapelusz

wtedy batem pogromię dni

te co nie chcą o nas nic słyszeć

choć ja do nich podnoszę wzrok

krzyczą do mnie wciąż – bądź ciszej!

głuchonieme serca szalone

z boku patrzę na nie i widzę

że nie pragną się wcale oboje

wolą ciszę…

załzawione rzucone w górę

zatrzymane, nie wiem dlaczego?

takie szczere, związane sznurem

własnym ego![2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://ichtroje.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Ich Troje [odczyt: 16.07.2014].