Wojciechowa historio

Zgłoszenie do artykułu: Wojciechowa historio

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jest dane prawo do życia narodom,

Jest dana ziemia i piękna i żyzna,

Jak oka strzec jej i bronić potrzeba

I przypominać, że to ojcowizna.

Tysiącletnia historio, Wojciechowa historio,

Tyś na ziemi piastowej poczęta,

Gdzie na dębie prastarym

Lech-Praojciec zobaczył orlęta.

Tak pokolenia przychodzą, odchodzą,

A czas ich ślady odmierza codzienne,

I przeciwności szykując i próby,

Od tylu wieków jednakie, niezmienne.

Tysiącletnia historio, Wojciechowa historio,

Tyś nam przetrwać wichury kazała,

Tyś uczyła pokory

I w czas próby łzy z tryumfem mieszała.

Tysiącletnia historio, Wojciechowa historio,

Tyś na ziemi piastowej poczęta,

Gdzie na dębie prastarym

Lech-Praojciec zobaczył orlęta.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.teksty.agencja-as.pl.
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 06.01.2017].

3. 

https://online.zaiks.org.pl.
Katalog utworów muzycznych ZAiKS [odczyt: 06.01.2017].