Wojna niewojna

Zgłoszenie do artykułu: Wojna niewojna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Kiedy do mnie mówisz

nienawiść, piekło, zło

zmieniają tylko barwy

z prędkością światła tną

gdy nie ma cię

tak podły jest świat

a każda chwila zbyt długo trwa

i liczę dni bezwładne tak

i czekam ciągle sam

wojna, wojna-wojna-niewojna

na moją głowę wali się świat

wojna, wojna-wojna-niewojna

wojna na słowa trwa

ty i ja tak obcy

rzucamy słowa pod wiatr

ranimy się tak chętnie

i twarze pełne zła

i żadne z nas nie mówi stop

lawina obelg płynie z ust

i ty i ja nie mamy dość

tej naszej wojny i gróżb.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 25.12.2015].