Zgłoszenie do artykułu: Wojna w imię

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Widzę ziemię umęczoną

widzę swój zniszczony dom

widzę drzewa opalone

widzę twoją brudną dłoń

słyszę tylko gąsienice,

jak zmieniają asfalt w proch

słyszę katów wściekłe krzyki

słyszę rozpacz gniew i strach

widzę trupy na latarniach

widzę chaos brud i gniew

widzę dzieci z łez obdarte

widzę ludzi oczy złe

świat znowu dziś oszalał

ktoś strzela ktoś odlicza

dym okrywa czarne ściany

śmierć szaleje na ulicach

wojna w imię wolności

wojna za własny kraj

wojna o imię Boga

wojna w imię mas

wojna za każdą cenę

wojna o każdy dom

wojna rośnie kapitał

wojna rośnie daleko z stąd

rośnie daleko

z krwi i mąk

kiedy ktoś wciska ci sztandar

kiedy w rękę wkłada broń

krzyczy padnij krzyczy powstań

każe milczeć choć chcesz kląć

on wie lepiej kto jest wrogiem

Litwin Niemiec Murzyn Żyd

on chce zostać twoim Bogiem

on ci każe z sobą iść

kiedy biegniesz po ulicach

plując innym ludziom w twarz

krzyczysz Polska dla Polaków

tłum faluje świat jest nasz

biały orzeł ulatuje

ponad niebo ponad kraj

twoją pierś rozsadza duma

lecz twój cień na ziemię padł

wojna w imię wolności

wojna za własny kraj

wojna o imię Boga

wojna w imię mas

wojna za każdą cenę

wojna o każdy dom

wojna rośnie kapitał

wojna rośnie daleko z stąd

rośnie daleko

z krwi i mąk.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 15.12.2015].