Wojsko od rana śpiewa

Zgłoszenie do artykułu: Wojsko od rana śpiewa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

W wojsku nikt nie wstaje lewą nogą,

z lewej się zaczyna marsz.

Każdy rześko czuje się i zdrowo

i ma wesołą twarz.

Wojsko od rana śpiewa,

świeci od rana słońce,

w starych, przydrożnych drzewach

szumi wiatr.

Wojsko od rana śpiewa,

toczy się czołg za czołgiem,

dudni pod wojskiem ziemia,

wszystko gra!

W marszu wiatr podmucha czasem w oczy,

czoło zrosi deszcz i pot,

lecz nikt na nikogo się nie boczy,

gdy dźwięczy równy krok.

Wojsko od rana śpiewa...

W marszu można szczerze się zakochać,

jak w uśmiechu drogich ust,

maszerować lubi każdy chłopak,

czy upał jest, czy mróz.

Wojsko od rana śpiewa...[1]

Bibliografia