Wokół sami lunatycy

Zgłoszenie do artykułu: Wokół sami lunatycy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Sen to zło nie ma złudzeń,

sen zagarnął wszystkich ludzi.

Czarno wokół, miasto śpi,

nikt nie może się obudzić.

Kot na dachu, szczur w kanale,

Księżyc kusi mundurki białe.

Zielonego światła brak

Lunatycy otaczają mnie

Ooo! Ooo!

Bloki czarne cień rzucają,

a z otwartych, ślepych okien jak łzy białe.

Lunatycy uciekają, lunatycy uciekają.

Zakochani w sobie, wokół same lustra otaczają ich.

Nie widzą nic, nie słyszą nic, nic nie czują

Lunatycy otaczają mnie

Ooo! Ooo![2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.dzem.com.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Dżem [odczyt: 27.01.2014].