Zgłoszenie do artykułu: Wow, Wow!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Śniłam, że tańczyłam,

W Nowym Jorku byłam,

W dzielnicy Bronx.

Chłopcy czarni jak pantery

Tańczyć mnie uczyli

I super szło!

Mieli tyle lat co ja

I ramiona z gumy „Donald”

Wybijali w palcach rytm,

Aż z domów leciał tynk!

Wow, Wow, zróbmy skok,

I obrót, i w bok!

Jeśli czujesz, w tańcu wirujesz,

Nie stój jak słoń!

Ye, ye ruszaj się

I nie leż jak cień!

To się tańczy na ulicy,

Na twojej też!

Śniłam, że tańczyłam,

W Nowym Jorku byłam,

Mówiłam: Hi, boys!

Teraz gryzę hamburgera,

Na to się nabieram,

Że znów chcę spać!

I gdy tylko słyszę rytm,

Widzę czarnych chłopców oczy,

Mamo, mamo, trzymaj mnie,

Znów tańczę jak we śnie!

Wow, Wow, zróbmy skok...

Jeśli wiatr nowy balon Ci skradł,

Pies Cię pogryzł, uciekł i cześć!

Jeśli ktoś coś Ci zrobił na złość,

Jeśli ząb Ci pulsuje jak prąd,

Jeśli pech pracuje za trzech,

Jeśli brat cały deser Ci zjadł,

Tańcz!

I gdy tylko słyszę rytm...[1]

Bibliografia

1. 

Moje piosenki dla dzieci, s. 14, 78–81.