Wróć do Sorrento

Zgłoszenie do artykułu: Wróć do Sorrento

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wróć do Sorrento

Tytuł (włoski):

Torna a Sorrento

Autor słów:

Curtis, Giovanni Battista de[6]
Autor słów oryginalnych.

Rapacki, Wincenty
Dokonał tłumaczenia oryginału z języka włoskiego.

Autor muzyki:

Curtis, Ernesto de

Wykonania poza albumami:

Gigla, Beniamin

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

Wróć do Sorrento, s. 2–4.

3. 

Wróć do Sorrento, s. 2, 3.

4. 

Wróć do Sorrento, s. 2, 3.

5. 

Koncert życzeń: 10 popularnych piosenek z repertuaru orkiestry mandolinistów Edwarda Ciukszy. 2, s. 8, 9.

6. 

http://www.kppg.waw.pl/.
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 23.02.2016].

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.