Wszystkie dzieci nasze są

Zgłoszenie do artykułu: Wszystkie dzieci nasze są

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wszystkie dzieci nasze są

Autor słów:

Cygan, Jacek

Autor muzyki:

Jeżowska, Majka

Data powstania:

1989

Wykonania poza albumami:

Stawieraj, Anna

Zdulska, Katarzyna

Informacje

Utwór powstał na prośbę Majki Jeżowskiej, która przebywała w Chicago i miała wziąć udział w wielkim koncercie na rzecz polskich dzieci, dlatego potrzebna była piosenka finałowa. W 1989 r., kiedy Majka wróciła do Polski nagrano podkład. Piosenka znana jest w całej Polsce, ale również przez Polonię w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wiedniu, Hamburgu, Kolonii, Zurichu i innych miejscach. W lutym 1995 r. piosenka otwierała koncert „Bajki i piosenki trzech krajów” w Pforzheim w Niemczech, w którym wzięły udział dzieci niemieckie, polskie i francuskie[1].

Bibliografia