Wszystko mu jedno

Zgłoszenie do artykułu: Wszystko mu jedno

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wszystko mu jedno: błoto czy kałuża,

idzie skaut naprzód i nic go nie zraża,

wesołość zawsze patrzy z jego czoła:

„naprzód i naprzód!” – uśmiechnięty woła. Hej!

Wszystko mu jedno, czy ma buty całe.

czy bez podeszew, czy dziur na dwa cale:

bo choć bez butów, ale w kapeluszu –

nigdy nie traci swego animuszu! Hej!

Wszystko mu jedno: głodny czy nie głodny,

chodzi on zawsze wesół i pogodny,

a choć mu czasem bieda chce dokuczyć,

zęby zaciśnie, żeby nie zamruczeć. Hej!

Wszystko mu jedno – czy mu ktoś dokuczy

on się nie smuci, tylko piosnkę nuci,

bo cóż mu może złość ludzka zaszkodzić,

kiedy on umie i po błocie chodzić! Hej![1]

Bibliografia