Wyciągam swoją dłoń

Zgłoszenie do artykułu: Wyciągam swoją dłoń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wzywam Cię, wzywam Cię do rozmowy szczerej

Do rozmowy tak odważnej, że aż boli

Są sprawy, o których nawet myśleć wstyd

Nie bójmy się o nich mówić

Zanim nienawiść spali nas

I każdy swą zaciśnie pięść

Popatrz! Wyciągam swoja dłoń

Oto mój pojednania gest

Może to ostatnia z naszych wszystkich szans

Przyjmij moją wyciągniętą dłoń

I nie cofnij swej

Wystarczy tylko zrobić jeden krok

Zrozum, że bez siebie nie znaczymy nic!

Zanim nienawiść spali nas...

Pojednania gest![2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.tsa.vdm.nazwa.pl/
Strona internetowa oficjalnego fanklubu TSA „Alien” [odczyt: 11.05.2014].