Wyluzuj przyjacielu

Zgłoszenie do artykułu: Wyluzuj przyjacielu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Jak nietoperz z głową w dół, wiszę tu na jednej z chmur.

Marzę by skończony dzień , z hibernacji wyrwał mnie.

By ciemności mroki złe, rozbudziły zmysły wnet.

Mój podniebny taniec wreszcie zacząć chcę.

Wtedy się pojawiasz ty, groźnie szczerzysz swoje kły.

W oczach obłęd ciągle masz, diabli wiedzą, dokąd gnasz.

Ty nie znosisz mnie, bo ja perspektywę inną mam

Więc ja delikatną radę tobie dam:

Wyluzuj przyjacielu, możesz sobie skręcić kark.

Obłędnie brniesz do celu, beznadziejnie, zupełnie bez szans.

Wyluzuj przyjacielu, pokaż, że cię na to stać.

A ty wciąż na przekór tak tracisz czas.

Ciągle drażni ciebie, że przy księżycu tańczyć chcę,

Że odwrotnie widzę świat, że mi wciąż ubywa wad.

Ty nie znosisz mnie bo ja, perspektywę inną mam,

Więc ja delikatną radę tobie dam:

Wyluzuj przyjacielu, możesz sobie skręcić kark.

Obłędnie brniesz do celu, beznadziejnie, zupełnie bez szans.

Wyluzuj przyjacielu, pokaż ze cię na to stać.

Wyluzuj przyjacielu, taką radę raz jeszcze ci dam.

Taką radę raz jeszcze ci dam, taką radę raz jeszcze ci dam[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.czerwonegitary.pl/
Strona internetowa zespołu Czerwone Gitary [odczyt: 28.05.2015].